Skive Akvariemesse 2019

Skive Akvariemesse 2019

Lørdag d. 9. november kl. 10-16 og Søndag d. 10. november kl. 10-15 i hallen på Kisumvej 30, 7800 Skive.
Entré: 40 kr.
Under messen vil der være:
Café hvor man kan købe et let måltid, kaffe og kage.
Tombola med masser af præmier.

Lørdag aften vil der være mulighed for fællesspisning for udstillerne med buffet med flere slags kød, kartofler, grønt osv. Der plejer at være er rigeligt til alle.

Tilmelding af stand:
Tilmelding af stand kan ske ved henvendelse til os på vores kontakt side her eller på messe@skiveakvarieforening.dk
Udstilling/foreninger uden salg kan stille op gratis.
Vi regner med at have hallen klar fra ca. kl. 12 fredag d. 8. november.
Hvor der vil være mulighed for opstilling af stand. Vi ser gerne at stande opstilles fredag, men har man langt at køre kan det eventuelt ske lørdag morgen.
Man kan eventuelt leje akvarier hos Skive Akvarieforening hvis man ikke selv kan medbringe.
Husk spande, slanger, forlængerledninger, håndklæder, net, fiskeposer osv.
Der vil være kaffe og rundstykker til morgenmad Lørdag og Søndag til Sælgere/Udstillere
Opstilling af stande foregår fra fredag 8. november kl. 12.

Regelsæt for stande:
1. Salg af fabriksfremstillet foder og udstyr er forbeholdt forhandlere.
2. Det er tilladt for private/hobbyavlere at sælge eget opdræt.
3. Det kan medføre bortvisning hvis der sælges eller gøres forsøg på salg fra tredje person.
4. Spiritus må ikke findes på standene under udstillingen.
5. Det er ikke tilladt at pakke sammen eller forlade standene før lukketid (søndag kl. 15).
6. Standen skal være fri for efterladenskaber når hallen forlades.
7. Bortskaffelse af affald sørger handlende og udstiller selv for.
8. Akvarieforeningen påtager sig ikke ansvaret for el-svigt. Har en stand et stort el-forbrug (mere end der er etableret i hallen) må den enkelte selv sørge for egen el-forsyning.
9. Der vil i det omfang det er muligt blive leveret opvarmet vand (ca. 25 garder).
10. Kunstigt farvede fisk eller stærkt deforme varianter må ikke sælges eller forefindes på standene.
11. Man skal selv hjælpe med at tømme lejede akvarier.
12. Skive Akvarieforening forbeholder sig ret til at afvise stande og personer som af en eller anden grund ikke lever op til disse retningslinjer.
13. Der må ikke sælges fra gratis udstiller stande, dette er forbeholdt sælgere stande
14. Brugt vare salg kun tilladt, ved salg af dyr fra egen avl, fra samme stand, dog i begrænset omfang, kontakt for mere info.

Med venlig hilsen bestyrelsen.